Jag kombinerar idag mina behandlingar för att ge dig just det du behöver för att få en ökad livskvalitet.

Vid zonterapibehandling är det inte bara fötterna man jobbar på, utan det finns punkter över hela kroppen. Dessa är sammankopplade med specifika organ, en muskel, skelettet, huden. Genom att stimulera punkterna påbörjar kroppen en självläkningsprocess. Det är din kropp som talar om för mig som terapeut vilka punkter som skall stimuleras.

Zonterapi är en helhetsterapi som syftar till att behandla kroppen som en helhet vars mening är att hitta den verkliga orsaken till sjukdom och behandla denna, inte symptomet. Eftersom jag behandlar grundorsaken får Du som kund en mer bestående hälsa.

Vi skyddar våra fötter med skor och på så sätt utsöndras inte giftiga ämnen från kroppen utan de lagras in i kroppen. Enligt en amerikansk läkare, William Fitzgerald, lagras dessa gifter speciellt på fötternas nervändar och blir så småningom till hårda kristaller. Kristallerna minskar blodgenomströmningen och hindrar energiflödet inte bara i foten och det organ som reflexzonen motsvarar, utan även i lymfsystemet. Vid zonterapi bryts kristallerna ner så att energin kan flöda fritt igen och blodet kan avlägsna gifterna via kroppens utsöndringsorgan och ett tillfrisknande kan påbörjas.

Ohälsa är ett direkt resultat av våra egna tankar och handlingar dvs. Du har ett eget ansvar för Din hälsa. Vårt sinne är oerhört kraftfullt och påverkar varenda cell i kroppen. Detta åstadkommer kemiska förändringar. Negativa känslor (som ängslan, sorg, fruktan och oro) ger negativa återverkningar.

Det är absolut nödvändigt att släppa greppet om sin sjukdom och ta del i behandlingen. Vill Du inte själv bli frisk så spelar det ingen roll hur duktig och engagerad jag som terapeut är. En genuin längtan efter hälsa och beredskap att släppa greppet om sjukdomen är av avgörande betydelse för varje läkningsprocess.