MÅR DU OCKSÅ DÅLIGT AV ALL PRESS OCH STRESS?

Genom djup avslappning och en inre förändring av dina tankar kan jag hjälpa Dig med att gå ifrån:
o inre stress/oro till – jag känner mig lugn
o höga inre/yttre krav till – jag gör mitt bästa och känner mig nöjd
o humörsvängningar till – jag är lugn och balanserad
o självskadebeteende/ätstörningar till – jag sätter högre värde på mig själv
o depression till – jag mår bra och känner glädje för mitt liv
o negativt ”självprat” där du förminskar dig själv med tankar som: jag kan inte/jag kommer inte klara av det till – total förändring av ditt ”självprat” med positiva tankar till och om dig själv!
o ditt värde som person/individ till – jag tycker om mig själv och mår bra
Har du huvudvärk eller värk i axlar och nacke – kan jag även ge CNM massage!

Behöver man gå djupare in problemen använder jag mig av hypnos / hypnoanalys eller EMI

Självskadebeteende är ett självdestruktivt beteende där man avsiktligt och medvetet skadar sin kropp.

Ett sätt att försöka hantera svåra känslor. Man befinner sig i en känsla av maktlöshet, hopplöshet och ständig ångest med stress,förtvivlan eller tomhet.

Starka känslor under ytan.

Ångest eller de andra mycket starka känslor man bär på lindras precis när man skadar sig, men blir starkare efteråt.
Om man mår dåligt och har stark ångest innebär även en liten stund av befrielse en lättnad även om det sker på bekostnad av ett fysiskt sår och större psykiskt lidande efteråt.

Känslor är starkare än logik.

Det här är mönster som behöver brytas men som kan vara svåra att bryta med logiska resonemang.
Ofta många medvetet eller omedvetet nedtryckta känslor, knutna till någon eller några händelser.
Känslor är starkare än logik. Därför siktar vi mest in oss på att komma tillrätta med känslorna.

Vanligtvis handlar självskadebeteenden inte om att man vill avsluta livet. Det handlar snarare att kontrollera eller uttrycka starka känslor eller att straffa sig själv av någon anledning.

Att låta en känslomässig, själslig smärta övergå i en fysisk gör livet mer hanterbart (för stunden). Det kan vara en förklaring till att en person skadar sig själv medvetet men varje individ har sin egen förklaring till sitt beteende. Samtidigt finns ofta en önskan att bli sedd och omhändertagen.

Plåstra om sig

Mycket tid och kraft ägnas åt att dölja sår och spår efter skadan, som ofta sker med vassa föremål som glasbitar, rakblad, knivar, saxar. Samtidigt som den egna ångesten kan lindras precis när man skadar sig, så finns en stark skuld- och skamkänsla, känslor av misslyckande och mindervärde inom personen.
När den drabbade plåstrar om sig själv skapas en känsla av trygghet och självständighet.

Mycket av terapin riktas in på att skapa en starkare självbild där man inser sitt eget värde som person.