EMI Ögonrörelseterapi Eye movement integration är en fantastisk terapiform för de som inte är så verbala eller inte vet riktigt vad de känner.

​Metoden tycks lämpa sig bäst för otäcka minnen inklusive starkt traumatiska sådana samt för sådant man oroar sig för i framtiden. Även huvudvärk och andra fysiska åkommor tycks svara bra på metoden.Traumat får inte vara färskt ! Det ska helst ha gått några månader.

Ögonrörelseterapi   EMI ”Eye movement integration”

Används med stor framgång på olika slags fobier, obehag och trauman Den förmår att låsa upp och blottlägga det som dolts i sinnets djupaste hålor och som aldrig kan nås med samtalsterapi. EMI är en teknik som snabbt och effektivt ger en omedelbar emotionell och intellektuell förändring. Det är en utmärkt terapiform om man har svårt att tala om känslor och kanske sätta ord på det. Oftast räcker det med 1-3 sessioner.

Hur en session går till

Orsaken/känslan du söker för har från början gått in genom dina ögon och lagrats som ett ”minnesspår” i din hjärna. Genom att ta fram och känna den här känslan om samtidigt följa en penna med ögonen som terapeuten för i speciella mönster kan man förändra eller ta bort detta ”minnesspår” och inte göra det så laddat längre. Effekten av behandlingen är omedelbar.

Bakgrund till EMI

I slutet av 1980-talet upptäckte en psykolog i Los Angeles helt av en slump, genom egen erfarenhet, att ögonrörelser som liknar dem under REM-sömn tycktes mildra den störande effekten av minnena av en starkt negativ händelse i hennes liv. Det tog nästan 20 år innan metoden vunnit allmän acceptans genom ett flertal forskningsstudier.