Hypnos är ett tillstånd av mentalt fokus, inre koncentration och uppmärksamhet. Det framkallas genom en serie instruktioner som hjälper dig att nå det hypnotiska tillstånd.

Du är flera gånger per dag i din egen bubbla av så kallad självhypnos som du kallar för dagdrömmar. Som du kan uppleva när du läser en bok, rider, joggar eller mediterar. Eller när du sitter och kör bil, plötsligt kommer du på dig själva: ”Oj, är jag redan här! Och precis innan du somnar eller vaknar.

Hur vet du då om du kan uppleva hypnos?

Det är som att bli uppbjuden till dans – om du vill dansa så kommer du att dansa. Om du inte vill så kan du inte släpas runt på dansgolvet. Eftersom all hypnos är en form av självhypnos är det du själv som tillåter dig att gå in i detta tillstånd. Du guidas igenom processen av  mig. För att uppnå bästa resultat är det är viktigt att du känner dig trygg med mig, så jag kommer att hjälpa dig att så att du känner dig fullständigt trygg på alla sätt innan vi påbörjar sessionen. När vi börjar kommer jag be dig att blunda och sen vägleder jag dig in i en djup och skön välbehövd avslappning. Du har hela tiden full kontroll på allt som händer! Och är fullt medveten hela tiden. Ingen hypnoterapeut i världen kan manipulera någon mot deras vilja!

Hypnos är också en process som ökar kommunikationen mellan din kropp och ditt undermedvetna sinne. När du är i det hypnotiska tillståndet så blir du mer uppmärksam och fokuserad vilket ger dig en ökad kontroll över det du vill ha hjälp med.

När din inre uppmärksamhet ökar så minskar istället din uppmärksamhet på omgivningen. Du hör och uppfattar saker som händer runt omkring, men störs inte eftersom ditt fokus är på dig själv och dina inre upplevelser.I hypnos går du förbi och släpper det kritiska, analytiska och rationella tänkandet som utförs i ditt väldigt begränsade medvetna sinne. Det bidrar till att du blir du mer öppen och mottaglig för förslag, så kallade suggestioner, som då lättare accepteras av ditt kraftfulla undermedvetna sinne. Det är i ditt undermedvetna sinne som du upplever alla känslor. Där finns också alla dina tidigare upplevelser lagrade som i en gigantiskt databas.

En känsla

Det är mycket svårt att medvetet förändra en känsla eller ett beteende eftersom vi styrs av den information som finns lagrad i vårt undermedvetna sinne. Så mycket som 95% av vår dagliga aktivitet sköts per automatik av vårt undermedvetna sinne. Det vill säga, vi agerar och reagerar utifrån vad vi varit med om och lärt oss i vårt livet. Om vi kunde lösa problemet med vårt medvetna sinne så hade vi gjort det för länge sedan. Med hjälp av hypnoterapi kan vi skapa en förändring där orsaken till problemet är lagrat. Man skulle kunna säga att man med hypnos och hypnoterapi lär sig det man redan kan, men på ett nytt sätt.
”Det medvetna sinnet utgör maximalt 5% av din dagliga aktivitet, medan det undermedvetna utgör
minst 95% och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet”