Jag erbjuder anpassade föreläsningar och kurser på olika teman som rör bland annat kopplingen mellan kropp och själ och hur man kan få ökad livskvalitet. Kan också fläta in praktiska moment, så som Qi Gong, för att skapa större förståelse för det jag förmedlar. Kontakta mig så kan vi diskutera upplägget för just er.

Qi Gong för kropp, själ och hjärta

Kursinnehåll:
Som nybörjare går du steg 1, Nei Dan, inom den medicinska Da Mo-metoden.

  • Komplett träningsprogram: 6 enkla rörelser som stimulerar hela kroppens akupunktursystem
  • Speciell andnings- och meditations Qi Gong
  • Enkelt akupressur program för självträning
  • Mental träning och avslappning
  • Teoretisk undervisning
  • Kompendium som vägledning vid den egna träningen

Lär dig:

  • att finna en naturlig och balanserad energi genom medvetna rörelser, kombinerade med koncentration och andning
  • rörelser som påverkar hela ditt akupunktursystem och därmed hela din kropp
  • att våra tankar är lika viktig som vår andning

Kursdeltagarnas feedback:
”Bra att veta hur man fyller sig själv med ny energi och samtidigt rensar ur onödig oro och stress ur kroppen”
”Andnings Qi Gongen gör mig avslappnad.”
”Ett verktyg för att kunna bli mer balanserad.”
”Mitt andningshål – för att ladda om inför en stressig vardag.

Jag kombinerar idag mina behandlingar för att ge dig just det du behöver för att få en ökad livskvalitet.

Qi Gong ingår i grunden för den Traditionella kinesiska medicinen (TCM) där människan också anses ha ett energi-/akupunktursystem i vilket Qi/livsenergin cirkulerar. Det är detta system i kroppen som vi genom Qi Gong påverkar. En naturlig metod med rörelser, andning och koncentration. Vårt mål med Qi Gong är att skapa fria, medvetna och friska individer. Att leva här och nu med ansvar för framtiden. Passar alla människor, eftersom du själv bestämmer nivån utifrån dina egna förutsättningar. Med tolkning och anpassning till vårt västerländska levnadssätt är det en mycket bra och kraftfull metod som ger oss psykisk och fysisk balans.

Varför Qi Gong?
Tempot i samhället har accelererat ytterligare under de senaste åren med ökade krav på individen. För att klara av våra liv måste vi finna en motvikt till alla krav och all stress, att hitta tillbaka till oss själva, att vara och finnas till i livsflödet. Vi måste öka vår kroppsliga och mentala medvetenhet, vilket är en förutsättning för att finna och så småningom kunna förändra orsakerna till våra problem. Därför passar Da Mo- metodens, en medicinsk Qi Gongstil, enkla program med dynamiska och statiska rörelser för oss människor i väst.

Hur använder jag Qi Gong?
Qi Gong är enkelt att lära sig och en självträningsmetod som du kan utöva var du än befinner dig. Du anpassar metoden till dina egna önskemål och behov. Kräver inga förkunskaper och passar alla åldrar. Vissa tränar med mycket rörelser och mindre mentalt och andra tvärt om. Skall användas varje dag som ditt energi- och avslappningsverktyg t ex: 15 min Rörelse-Qi Gong på morgonen före jobbet,10 min Andnings-Qi Gong före viktigt möte, 5 min Akupunkturprogram efter långpromenaden, 30 min gemensam Qi Gong på arbetsplatsen.

Qi Gong är framtidens friskvård!