Jag erbjuder anpassade föreläsningar på olika teman som rör bland annat kopplingen mellan kropp och själ och hur man kan få ökad livskvalitet. Kan också fläta in praktiska moment, så som Qi Gong, för att skapa större förståelse för det jag förmedlar. Kontakta mig så kan vi diskutera upplägget för just er.