Interrupt Distraction Procedure (IDP) är en kort terapeutisk teknik för kognitiv och emotionell förändring.

När en klient vill åstadkomma en förändring av en viss övertygelse och intellektuellt vet med sig att övertygelsen inte stämmer, men är ändå oförmögen att ändra sin inre övertygelse så lämpar sig IDP alldeles utmärkt. Det handlar om en teknik som fungerar mycket bra när det gäller att snabbt dämpa emotionella reaktioner på vissa tankar eller inre bilder. Precis som i EMI-terapin är effekten av IDP omedelbar och man når snabbt goda resultat.

IDP en lämplig metod att använda sig av vid…

  • Ångest
  • Humörsvängningar
  • Förändring av inre övertygelser
  • Vissa somatiska störningar
  • Dämpa känslomässiga reaktioner kopplade till vissa händelser, inre bilder eller tankar

Hur går en behandling till?
Efter att klienten har letts ned i ett avslappnande tillstånd sker ett antal interventioner som varar i tjugo sekunder. Under dessa tjugo sekunder uppmanas klienten att samtidigt koncentrera sig på en inre bild av den smärta/känsla som klienten söker för, och en neutral, likgiltig bild som leder till att oron minskar i intensitet. Därefter ersätts den negativa övertygelsen med en mer positiv bild.

IDP tar endast ca 1,5 – 2 tim och oftast räcker det med en eller ett par sessioner för att komma tillrätta med problemet.