Jag kombinerar idag mina behandlingar för att ge dig just det du behöver för att få en ökad livskvalitet.

CNM är en djupgående, metodisk massageteknik som primärt påverkar blodkärl, nervbanor och lymfkärl. Sekundärt påverkas kroppens alla system och deras samverkan.

Cirkulations- och nervbanemassage ger bra resultat på de flesta typer av störningar och kroniska tillstånd i kroppen såsom exempelvis: Fibromyalgi, Whiplash, Ischias, Ryggskott, Migrän, Tinnitus, Klimakteriebesvär, Prostatit, Tunn- och tjocktarms inflammation, Astma mm.

CNM har som grundfilosofi att söka i orsakskedjor och påverka grundorsaken till värk och ohälsa.

CNM behandlar helheten såsom:
Cirkulationssystemet – genomblödning till alla vävnader och vitalisering av ledvätskor
Nervsystemet – genomblödning/vitalisering av nervvävnad i Centrala och Perifera Nervsystemet och sekundär påverkan på det Autonoma Nervsystemet
Lymfsystemet – stimulering av lymfkärl och körtlar
Endokrina systemet – genomblödning/vitalisering av alla hormonella körtlar
Näringsupptaget – genomblödning/vitalisering av mag-/tarmkanalens vävnader
Utrensningssystemet – genomblödning/vitalisering av hud, lungor, njurar m.m.
Immunförsvaret – genomblödning/vitalisering av immunförsvarets ”samorganisation”, d.v.s. lever, sköldkörtel, mjälte, lymfkörtlar, binjurar m.m.

Vad är en cirkulationsspärr?
Cirkulationsspärrar kan uppstå av många olika orsaker. T.ex. hårt åtsittande kläder, vävnadsskador/ärrbildningar, medfödda defekter, fettrik kost, rökning, stress, andning m.m. Ofta har en person flera olika typer av ”spärrar”, vilka sammantaget hämmar cirkulationen i hela kroppen, då cirkulationssystemet är ett slutet, sammanhängande system. Vävnad som får dålig genomblödning/syresättning reagerar med smärta, inlagring av slaggprodukter och nedsatt funktion.

Vid kroniska smärtsyndrom såsom Fibromyalgi förekommer alltid syrebrist i vävnaderna d.v.s. cirkulationsstörningar.

Skillnaden mellan CNM-metoden och Svensk Klassisk Massage ligger främst i att CNM syftar till att öppna upp eventuella cirkulationsspärrar till dåligt fungerande vävnad/organ. I den klassiska massagen bearbetas, i huvudsak, muskulatur.

Den metod som används inom CNM syftar till att luckra upp vävnad, finfördela slagg – och på så sätt öppna de cirkulationshinder som ofta består av ”intorkad” och slaggbemängd vävnad. På så sätt skapas förutsättningar för en normalisering av berörd vävnad. Eftersom blodkärl, nerver och lymfkärl har ungefär samma banor/ utbredningsområde, så påverkas alla kroppens system vid cirkulations- och nervbanemassage.